"BAŞVURULAR 23 AĞUSUTOS 2017 ÇARŞAMBA SAAT 09:00 İTİBARİ İLE BAŞLAYAMIŞTIR. Başvurularda 2017 KPSS puanı kullanılacaktır. 2016 KPSS puanı ile başvuru yaptıysanız müdürlüğümüzle iletişime geçerek başvurunuzu düzeltiniz "
T.C. Kimlik No:  
 

 

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI GÖREVLENDİRİLECEK
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞVURULARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

         İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı İlkokul, Ortaokul ve Liselerde; 2017-2018 öğretim yılında öğretmen ihtiyacı bulunması halinde; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının 9.Maddesi gereğince; ders ücreti karşılığında görevlendirilecek öğretmenlerin başvuruları aşağıdaki açıklama doğrultusunda alınacaktır.

1- Adaylarda Aranan Genel Şartlar:

1.    T.C. vatandaşı olmak.

2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3.    En az 18 yaşını doldurmuş olmak.

4.    Sabıkası bulunmamak, (Türk Ceza Kanunu?nun 53.üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

(Başvuru Yapanlar Güvenlik Taraması Yapıldıktan Sonra Göreve Başlayacaklardır)

5.    Sağlık yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak,

6.    Erkek adaylar için askerliğini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak, bakaya kalmamak

2- Adaylarda Aranan Özel Şartlar:

1.   4 Yıllık Fakülte ya da Yüksekokul  (Ön öncesi Öğretmenliği alanı mezunlarının ihtiyacı karşılayamaması durumunda görevlendirilmek üzere, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu?nun sadece Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarının başvuruları da alınacaktır.

3.    Din Kültürü ve İmam Hatip Meslek Derslerine yapılacak görevlendirmelerin ihtiyacı karşılamaması halinde İlahiyat ön lisans mezunlarının başvuruları da kabul edilecektir.

 

3- Başvuru Yeri ve Şekli  :
Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün
http://palandoken.meb.gov.tr adresinden bilgisayar ortamında yapılacaktır. Başvuru sırasında herhangi bir belge istemeyecek, görevlendirme yapıldığında aşağıda ki belgeler istenecektir. Başvuru sırasında sisteme girilen bilgilerde eksiklik veya yanlışlık olması durumunda başvuru iptal edilecek ve adayın 2017/2018 öğrettim yılı için tekrar başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru sırasında herhangi bir öğretmenlik alanına ait başvuru alınmayıp, sizin mezuniyet, iletişim ve puan bilgileriniz alınmaktadır. Görevlendirme ilçemiz tarafından öğretmenlik alanı için kaynak teşkil eden yükseköğretim alanları dikkate alınarak ilgili alandan aşağıdaki sunulan sıralamaya uyularak yapılmaktadır.

 

4- Görevlendirmede Kullanılacak Sıralama:

1.     Görevlendirme üstünlük yukarında aşağıya doğru olmak üzere aşağıdaki sıralama kriterleri kullanılarak yapılacaktır.

a.     Görevlendirme de sıralamasında  2017 KPSS sonuçları kullanacaktır.

b.    Eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesi (Pedagojik formasyon veya eğitim alanında tezli- tezsiz yüksek lisans mezunu olanların) görevlendirme yapılan alanda bakanlığın atama için kullandığı KPSS puan türüne göre (KPSSp10, KPSSp121) sıralama yapılacaktır.

c.     Pedagojik formasyonu veya eğitim alanında lisansüstü eğitimi alanında tezli- tezsiz lisansüstü eğitimi tamamlamamış olanlar için olan lisan mezunları için  KPSSp3  puan türüne göre sıralama yapılacaktır.

2.     Çocuk gelişimi bölümü ön lisan mezunları ve okul öncesi öğretmenliğinde 2-3-4. Sınıf öğrencileri için sıralama üstünlük yukarında aşağıya doğru olmak üzere

a.     Okul öncesi öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri Akademik not ortalaması sıralamasına göre

b.    Okul öncesi öğretmenliği 3. Sınıf öğrencileri Akademik not ortalaması sıralamasına göre

c.     Çocuk gelişimi mezunları akademik not ortalaması sıralamasına göre

 

5- Güvenlik soruşturması: göreve çağrılan öğretmen ilçe müdürlüğümüz tarafından hazırlanan soruşturma formunu dolduracak, soruşturma sonrası göreve başlayacaktır.

 

6- Görevlendirme sırası gelen aday, verilen görevi kabul etmediği takdirde, sırasından vazgeçmiş sayılacak ve bu adaya 2017-2018 öğretim yılında görev verilmeyecektir.


7- Adaylar,Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar?ın  9. Maddesi gereğince; ders ücreti karşılığında görevlendirilecektir.


8- Görev verilen adayların, ders ücretleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  ile ilgili her türlü iş ve işlemleri, görevlendirildikleri okul müdürlükleri tarafından yürütülecektir.


9-  2016/2017 öğretim yılında görev almak için Müdürlüğümüze başvuran adaylardan, 2017-2018 öğretim yılında görev almak isteyenlerin de yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlgililere ve görevlilere duyurulur.

 

23.08.2017
Abdurrahman GAZİOĞLU

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü